INSTITUTEN voor METROLOGIE, NORMALISATIE of ACCREDITATIE en ANDERE INTERESSANTE SITES

Nationale instituten voor metrologie :
Duitsland
Frankrijk

Groot-Brittannië
Nederland
Zwitserland
PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
LNE Laboratoire National d'Essais et de Métrologie
Zie ook : www.metrologiefrancaise.fr
NPL (National Physical Laboratory)
NMi (Nederlands Meetinstituut)
METAS (Swiss national metrology institute)

Legale metrologie :
BIPM
Metrologia
Bureau International des Poids et Mesures
International journal dealing with the scientific aspects of metrology

Instituten voor normalisatie :
AFNOR
CEN
DIN
NBN

ISO
Association Française de Normalisation
Comité Européen de Normalisation
Deutsches Institut für Normung
Bureau voor Normalisatie - is de Belgische nationale instelling die verantwoordelijk is voor het realiseren en publiceren van normen in België
International Organization for Standardisation

Accreditatieorganismen :
BELAC/BELTEST 
COFRAC
DKD
EA
ILAC
Belgische accreditatieorganisatie
Franse accreditatieorganisatie
Deutscher Kalibrierdienst
European co-operation for Accreditation
International Laboratory Accreditation Cooperation

Andere instituten en organismen voor metrologie :
BIPM
Bureau International des Poids et MesuresInteressante sites over meting, kwaliteitscontrole, fysische proeven :

Vinçotte
Wereldwijd levert Vinçotte meer dan 130 gespecialiseerde inspectie-, controle- en certificatiediensten, analyses en proeven voor de meest uiteenlopende toepassingen op het vlak van elektriciteit, hefwerktuigen, drukapparatuur, burgerlijke bouw-kunde, arbeidsveiligheid, milieuzorg en stralingsbescherming.

Amelior - Center for Excellence
Via opleiding, advies en begeleiding helpt Amelior om efficiënte managementsystemen te implementeren. Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en HRM vormen de belangrijkste activiteitsdomeinen. Amelior is een klankbord voor het beleid en de strategie van organisaties.

Mouvement Wallon pour la Qualité
Conçu sous la forme d'un réseau, le Mouvement Wallon pour la Qualité, en abrégé MWQ, a été fondé en juin 1999 à Namur, en vue de coordonner la promotion de la Qualité auprès de l'ensemble des organisations socio-économiques wallonnes et contribuer ainsi au développement de la région et indirectement du pays tout entier.

TÜV
TÜV SÜD is a leading international service organization catering to the strategic business segments INDUSTRY, MOBILITY and PEOPLE.

TÜV Nord
TÜV NORD Group has expertise in nearly all questions of technical safety, environmental protection, and the conformity assessment of management systems and products – nationally and internationally.

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
Het VCK is de coördinerende organisatie voor Kwaliteitszorg in Vlaanderen. We streven ernaar een brug te slaan tussen instellingen, bedrijven, groeperingen en organisaties enerzijds en de burgers anderzijds.

Metrodiff
De vereniging Métrodiff stelt zich tot doel allerlei soorten acties uit te voeren voor de verspreiding van de metrologische cultuur en de vorming in de metrologie.


Andere sites :

Recupel
Recupel organiseert in gans België de inzameling en de verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

We zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd.

There is no Quality without Measurement

Contacteer ons om het trackingnummer van uw UPS-colli te bekomen

Metil Industrie bvba - Idiersstraat 17 - B-1160 Brussel - België - Tel : +32 26 75 22 20 - Fax : +32 26 75 00 01 - www.metil-industrie.com - www.metil.nl
Sitemap - Algemene gebruiksvoorwaarden - Terug naar boven : INSTITUTEN voor METROLOGIE, NORMALISATIE of ACCREDITATIE en ANDERE INTERESSANTE SITES